Saturday, May 23, 2020

Car Insurance

Car Insurance
Car Insurance
ທິບພະຍະປະກັນໄພ, ທຸກວັນນີ້ອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດັ່ງທີ່ທຸກໆ ທ່ານເຫັນໃນຂ່າວລາຍວັນ ຈະດີກວ່າ​ບໍ?​ ຖ້າພວກເຮົາມາວ່າງແຜ່ນເລື່ອງນີ້ໄວ້ ລ່ວງໜ້າ​ ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕາມມາ ແບບບໍ່ຄາດຄິດ ທາງດ້ານຊັບສິນ ແລະ​ ຮ່າງກາຍ.​ 😔😳

- ປະກັນໄພລົດຊັ້ນ1 ຄຸ້ມຄອງຮອດດ້ານ Car Insurance, ຄຸ້ມຄອງລົດຖືກລັກ ແລະ ໄຟໄໝ້, ເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄູ່ກໍລະນີ ກະຄຸ້ມຄອງ, ຄຸ້ມຄອງລົດ, ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການປິ່ນປົວ,​ ເສຍຊີວິດ ຫຼື​ ພິການຖາວອນ.​ ຄຸ້ມຄອງ ທັງສອງຝ່າຍ​ ເຮົາ​ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ​ ເຊັ່ນ: Voluntary, ທິບ Gold(ຊັ້ນ1​ ຄຸ້ມຄອງສະເພາະຢູ່ລາວ​) ແລະ​ ທິບ Diamond(ຊັ້ນ1​ ສຳຫຼັບລົດ​ຫຼູ​). ທິບ​ AEC ປະກັນໄພລົດ ຄຸ້ມຄອງ​ທັງສອງ ປະເທດ​ລາວ​ ແລະ ໄທ(ແຖມປະກັນໄພໄທ​ພຣບ​ໃຫ້ຟຣີ).
- ທິບ​ Silver​ ເປັນປະກັນໄພລົດຊັ້ນ2​ ຄຸ້ມຄອງສະເພາະຢູ່ລາວ​ ແລະ ໄທ,​ ຄຸ້ມຄອງ​ທັງສອງຝ່າຍ​ ເຮົາ ແລະ ຄູ່ກໍລະນີ(ແຕ່ເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດ​ ຕ້ອງມີຄູ່ກໍລະນີ​).

- ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ຫຼື​ ຊັ້ນ3

ສະພາບອຸບັດຕິເຫດ ຢູ່ບ້ານເຮົາເພິ່ມຫຼາຍ ແລະ​ ຮຸ່ນແຮງຂື້ນ ດັ່ງທີ່ທຸກໆ​ ທ່ານເຫັນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ມອບຄວາມສ່ຽງ ທາງດ້ານວັດຖຸ,​ ຊັບສິນ​ ແລະ​ ອື່ນໆ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຜູ້ດູແລ.​

ຕິດຕໍ່ຊື້ປະກັນໄພ ຫຼື​ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພິ່ມຕຶ່ມ ໂທ/WhatsApp​: 020 56768763 ( Dhipaya 保险和生命保险,买保险和续保险 ).

Facebook: Dhipaya Insurance Sales - Laos

No comments:

Post a Comment